Infoa opiskelijoille

Tärkeää tietoa matkalle valkolakkiin 

Opinto-ohjaus

 

Lukiossa opiskelija ensisijaisesti vastaa omien opintojensa suunnittelusta ja suorittamisesta.

Opiskelijat jaetaan lukioon tullessaan ohjausryhmiin, jotka muodostetaan ensimmäisen jakson opinto-ohjauksen ryhmävalintojen perusteella. Ohjausryhmän toiminnasta vastaa ryhmänohjaajaksi nimetty lukion opettaja. Ryhmänohjaaja tutustuu ryhmänsä opiskelijoihin, perehdyttää ryhmänsä opiskelijat lukion käytänteisiin, kurssivalintojen tekoon, Wilman käyttöön ja lukion sääntöihin sekä muuhun toimintaan. Ryhmänohjaaja seuraa lähiohjaajana ryhmänsä opiskelijoiden vointia ja opintojen etenemistä sekä pitää yhteyttä huoltajiin. Toisena opiskeluvuotena ryhmänohjaaja käy haastattelutuokiossa yhdessä opiskelijan kanssa läpi opintosuunnitelman toteutumista.

Jokaisella ohjausryhmällä on tutoreita ohjaamassa ja tukena lukion alkaessa. Tutorit jotka ovat lukion toisen vuoden opiskelijoita.

Opinto-ohjaajan puoleen voivat kääntyä kaikki lukiolaiset missä tahansa asiassa. Opinto-ohjaajan tehtävänä on vastata lukion suorittamista koskeviin kysymyksiin, selkiyttää opiskelijan uranvalintaa ja antaa tietoa lukion jälkeisistä opinnoista ja työelämästä. Alkavien kaikki muutokset kurssivalinnoissa tulee käydä sopimassa opinto-ohjaajan kanssa. Myös jatkavien ja päättävien on hyvä neuvotella muutoksista opinto-ohjaajan kanssa. Kaikkien, jotka suunnittelevat valinnaisen oppiaineen poisjättämistä tai oppimäärän tason muuttamista matematiikassa tai ruotsin kielessä on keskusteltava opon kanssa. Opinto-ohjaaja käy henkilökohtaiset ohjauskeskustelut opiskelijoiden kanssa vuosittain. Opinto-ohjaajan johdolla tehdään lukion suorittamiseen ja jatko-opintoihin liittyvät suunnitelmat. Opinto-ohjaaja järjestää yhdessä opiskelijoiden kanssa tutustumisia korkeakouluihin ja työelämään.

Alkavilla opiskelijoilla on ensimmäisessä jaksossa opinto-ohjauksen kurssia 2 tuntia viikossa, joka jatkuu toisessa jaksossa aineryhmien ja erityisopetuksen aiheilla.

Aineenopettaja ohjaa opettamansa aineen opiskelutekniikassa. Avaa yhteyksiä oppiaineensa jatkokoulutukseen ja työelämään. Auttaa opiskelijaa tunnistamaan omat vahvuutensa aineen opiskelussa ja antaa tarvittavat ohjeet ylioppilaskokeen suorittamisessa.  Kurssin opettajan kanssa opiskelija sopii mahdollisista erityisjärjestelyistä, vajaiden kurssitehtävien suorittamisesta ja mahdollisuudesta suorittaa kurssi itsenäisesti.

Pin It on Pinterest

Jaa somessa: