TIIMITYÖSSÄ ON VOIMAA! 

Tiimeissä opiskelija voi vaikuttaa ja kehittää 

Tiimitoiminta

Ylivieskan lukion toimintakulttuuri perustuu tiimien aktiiviseen toimintaan lukuvuoden aikana. 

MITEN KAIKKI ALKAA? Lukiomme opiskelijat hakeutuvat heti syyslukukauden alussa valitsemaansa tiimiin, jossa he haluavat vaikuttaa ja kehittää lukiomme yhteistä toimintaa vuoden aikana. Tiimit rakentuvat ja muotoutuvat opiskelijoiden toiveiden ja tarpeen mukaisesti. Jokainen tiimi valitsee joukostaan toimihenkilöitä: vähintään puheenjohtajan, sihteerin ja tiedottajan. Toiminta on oleellinen osa myös opiskelijakunnan toimintaa, sillä jokaisesta tiimistä valitaan edustaja opiskelijakunnan hallitukseen. Näin tieto kulkee helposti opiskelijoiden tiimipalavereista opiskelijakunnan hallitukseen sekä tiimien ohjaavien opettajien kautta kaikille lukion opettajille. Opiskelijakunnan yleiskokous valitseee hallitukselle puheenjohtajan.

TIIMIEN KOKOONTUMINEN: Tiimit kokoontuvat säännöllisesti (n.2krt/jakso). Ryhmä kokoontuu yleensä puheenjohtajan kutsusta sille varatulla ajalla ja paikalla: tapaamisille on selkeä merkitty aika lukujärjestyksessä niin sanotulla ”lukiotunnilla” (lukiotunnit varattu tiimien työskentelyyn ma-ke-pe). Jokaiselle tiimille on myös oma kokoontumispaikkansa. Lukion lasiaula toimii tiimitoiminnan ilmoitustauluna, missä tiimit tiedottavat toiminnastaan muille.

TIIMIEN VUOSIKELLO: Syksyn alussa, heti tiimien järjestäytymisen jälkeen, opiskelijat alkavat suunnitella toimintaansa. 1. jakson lopulla tiimit esittäytyvät koko opiskelija- ja henkilökunnalle sekä kertovat tavoitteistaan ja suunnittelemastaan toiminnasta. Vuoden aikana tiimit toimivat aktiivisesti itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä keskenään. Lukuvuoden aikana opiskelijakunta kokoontuu yhdessä tiimien kehittämiseen: he esittelevät tavoitteidensa saavuttamista niin kutsutuissa kehittämisseminaareissa. Näissä yhteisissä tapaamisissa tiimit esittävät kehittämisideoita, antavat palautetta muille tiimeille ja suunnittelevat toimintaa seuraavalle lukuvuodelle.

Ylivieskan lukion tiimit 2019–20

Abitiimit

 

Kolmannen vuoden opiskelijat muodostavat elokuussa abitiimit, jotka vastaavat itsenäisesti abivuoden toiminnasta.

 

Business-tiimi

Dekotiimi

Digi-inno-tiimi

Eko-tiimi

Hyvinvointitiimi

Kakkutiimi

Kansainvälisyystiimi

Kansainvälisyystiimin tehtävä on kansainvälisyyden lisääminen koulun arjessa. Tiimi järjestää esimerkiksi kielimatka- ja vaihto-oppilasohjelmien esittelyjä ja on mukana koulun teemapäivissä ja tapahtumissa.
 

Kioskitiimi

Musa/AVtiimi

MusaAv-tiimi tuo musiikkia lukion arkeen erilaisin keinoin ja huolehtii lukion av-laitteiden toiminnasta lukion yhteisissä tilaisuuksissa. Työelämän yhteistyökummina tiimillä on Roope Rantala Dex Viihteeltä.

Pelitiimi

Ruokatiimi

Sometiimi

Sometiimin tehtävä on päivittää lukion tapahtumia ja arkea koulun somekanaville (Facebookiin, Instagramiin ja Snapchatiin). Samalla tuodaan toimintaa tutuksi erilaisille viiteryhmille. Työelämäyhteistyökummi on sanomalehti Kalajokilaakso. Päivittämisen lisäksi tiimi järjestää mahdollisuuksien mukaan erilaisia kouluvuoteen liittyviä tempauksia, kuten joulukalenterin ja ystävänpäivätempauksen.

Tarjoilutiimi

Turvatiimi

Tutor-tiimi

Vapaaehtoistyötiimi

Oletko empaattinen? Haluatko auttaa muita? Tule mukaan vapaaehtoistyöntiimiin! Lukuvuoden aikana ideoimme ja järjestämme erilaisia tempauksia, joiden tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen, itse valitsemaamme kohteeseen. Lisäksi vastaamme vuosittain mm. Nälkäpäiväkeräyksen ja päivätyökeräyksen järjestämisestä. Kummiyrityksenämme toimii Tuokiotupa, jonka kautta on mahdollisuus tutustua vapaaehtoistyöhön erityisesti ikäihmisten parissa. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan myös muihin vapaaehtoistyön muotoihin.

Pin It on Pinterest

Jaa somessa: