TIIMITYÖSSÄ ON VOIMAA! 

Tiimeissä opiskelija voi vaikuttaa ja kehittää 

Ylivieskan lukion tiimit 2022 - 2023

Abitiimit

 

Kolmannen vuoden opiskelijat muodostavat elokuussa abitiimit, jotka vastaavat itsenäisesti (ryhmänohjaajat tukevat) abivuoden toiminnasta.

 

Dekotiimi

Tiimin tehtäviä ovat juhlien koristelun suunnittelu ja toteutus sekä yleisesti huolehtia koulun viihtyvyydestä. 

AV-tiimi

Tiimi huolehtii liikuntasalin laitteet kuntoon ennen erilaisia salitilaisuuksia. 

Eko-tiimi

Tiimin tehtävänä on suunnitella ja parantaa lukion jätteiden käsittelyä / kierrätystä sekä lisätä opiskelijoiden tietämystä ajankohtaisista ympäristöön/luontoon liittyvistä asioista. Tarkoituksena on herättää kiinnostusta ympäristöasioita ja luontoa kohtaan. Konkreettinen vuoden toiminta suunnitellaan sen mukaan, minkä tiimiläiset kokevat järkeväksi tavoitteiden toteuttamiseksi. Se voi olla esimerkiksi asiantuntijavierailujen järjestäminen (jos covid-19 hellittää)

Hyvinvointitiimi

Tiimi järjestää fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin suuntaavia tapahtumia ja hetkiä opiskelijoille sekä koulun ulkopuoliselle yleisölle ( esim. Hyvinvointimessut, lasten tapahtuma)

Kakkutiimi

Lukion kakkutiimi huolehtii tarjottavien tekemisestä erilaisiin lukion tilaisuuksiin, huoltajienillat, Halloween, Vanhojen tanssit. Tiimi voi myös järjestää lukiolla erilaisia tempauksia, esimerkiksi vohvelikahvilapäivän. Kakkutiimiläiset voivat suorittaa hygieniapassin. 

Kansainvälisyystiimi

Kansainvälisyystiimin tehtävä on kansainvälisyyden lisääminen koulun arjessa. Tiimi järjestää esimerkiksi kielimatka- ja vaihto-oppilasohjelmien esittelyjä ja on mukana koulun teemapäivissä ja tapahtumissa.

Asuuko sisälläsi pieni maailmankansalainen? Tule mukaan kansainvälisyystiimiin!

 

Kioskitiimi

Lukion kioskitoiminta on vakiintumassa kiinteän kioskipaikan ja kahvilan valmistumisen myötä. Kioskitiimiläiset hoitavat myytävien tuotteiden tilaukset ja pitävät kioskia avoinna. 

Musatiimi

Musatiimi tuo musiikkia lukion arkeen erilaisin keinoin ja huolehtii musiikista lukion yhteisissä tilaisuuksissa. Työelämän yhteistyökummina tiimillä on Roope Rantala Dex Viihteeltä.

Pelitiimi

Pelitiimin konkreettinen tehtävä on lanien järjestäminen. Tiimi myös osallistuu koulun yhteisten tapahtumien järjestämiseen.

Ruokatiimi

Ruokaan liittyvät tempaukset ja tapahtumat sekä ruokaan liittyvän keskustelun avaaminen ja eri näkökulmien etsiminen kuuluvat ruokatiimin vastuualueelle. Tavoitteena on myös kouluruokailun kehittämisen jatkaminen (laatu, mausteet, hävikkiruoka, koeviikon ruokailu, eettisyys, paikallisuus, laatu  jne.).

Sometiimi

Sometiimin tehtävä on päivittää lukion tapahtumia ja arkea koulun somekanaville (Facebookiin, Instagramiin ja Snapchatiin). Samalla tuodaan toimintaa tutuksi erilaisille viiteryhmille. Työelämäyhteistyökummi on sanomalehti Kalajokilaakso. Päivittämisen lisäksi tiimi järjestää mahdollisuuksien mukaan erilaisia kouluvuoteen liittyviä tempauksia, kuten joulukalenterin ja ystävänpäivätempauksen.

Tarjoilutiimi

Tarjoilutiimiläiset mm. huolehtivat huoltajienilloissa tarjottavien esillepanon ja tarjoilun. Tarjoilutiimiläiset voivat suorittaa hygieniapassin. 

Turvatiimi

Järjestää tapahtumia, jotka ylläpitävät turvallisuutta kuten poistumisharjoituksia ja turvakävelyn vuosittain. Turvatiimi huolehtii lukion turvallisuudesta.

Tutortiimi

Tutorit ovat alkavien opiskelijoiden tukena (lukion aloitus, lutuleiri, munkitus, vauvapäivä) sekä näkyvät erilaisissa tapahtumissa (mm. huoltajienillat, koulutusmessut) tuoden opiskelijoiden äänen kuuluviin.

Vapaaehtoistyötiimi

Oletko empaattinen? Haluatko auttaa muita? Tule mukaan vapaaehtoistyöntiimiin! Lukuvuoden aikana ideoimme ja järjestämme erilaisia tempauksia, joiden tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen, itse valitsemaamme kohteeseen. Lisäksi vastaamme vuosittain mm. Nälkäpäiväkeräyksen ja päivätyökeräyksen järjestämisestä. Kummiyrityksenämme toimii Tuokiotupa, jonka kautta on mahdollisuus tutustua vapaaehtoistyöhön erityisesti ikäihmisten parissa. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan myös muihin vapaaehtoistyön muotoihin.

Pin It on Pinterest

Jaa somessa: