OPH – Tiimitoiminnan pilottilukio

Ylivieskan tiimilukio

Miten tiimitoiminta käyntiin

Tiimitoiminnan aloittaminen

Tiimitoiminnan käyttöönotto

 • Oppilaitoksen rehtori ja johtoryhmä ymmärtävät asian
 • Oppilaitoksen opettajat ja muu henkilökunta ymmärtävät asian
 • Oppilaitoksen opiskelijoita kuullaan
 • Mitä tiimejä tarvitaan?
 • Miten tiimeihin hakeudutaan?
 • Tiimien tehtävät ja niistä tiedottaminen?
 • Tiimeihin pääsyn pääsyvaatimukset?
 • Tiimit järjestäytyvät
 • Tiimien ryhmäytys
 • Tiimien arkinen toiminta
 • Tiimitoiminnan kehittäminen tiimiseminaarissa

 

Uuden lukuvuoden käynnistäminen

Tiimitoiminnan pyörittämiseen tarvitaan vähintään kaksi opettajaa ja heille riittävät resurssit.

Edeltävänä keväänä

 • Abitiimeiltä kerätään palaute onnistumisista ja epäonnistumisista
 • Seuraavan lukuvuoden jatkavat valitsevat tulevan lukuvuoden tiiminsä

Lukuvuoden käynnistyessä

 • Koko koulu kokoontuu aluksi yhteiseen tilaan (tärkeä asia, että ollaan yhdessä)
 • Tiimitoiminta ja tiimit esitellään alkaville (toinen opiskeluviikko)
 • Abitiimit päätetään (toinen opiskeluviikko)
 • Alkavat ja abit valitsevat oman tiiminsä (toinen opiskeluviikko)
 • Tiimiseminaari (kolmas opiskeluviikko)
 • Tiimit kokoontuvat aluksi kerran viikossa

Pin It on Pinterest

Jaa somessa: