OPH – Tiimitoiminnan pilottilukio

Ylivieskan tiimilukio

Opiskelijoiden näkökulma

Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajalta

Hallitus koostuu yhteensä kuudentoista tiimin edustajasta sekä puheenjohtajistosta. Hallituksen puheenjohtajisto valitaan opiskelijakunnan yleiskokouksessa. Jokainen tiimi saa itse valita oman edustajansa hallitukseen. Jokaisessa hallituksen kokouksen asialistaan on merkitty kohta ”tiimikuulumiset”, jolloin käydään läpi asioita, joita tiimeissä on meneillään. Näin ollen kaikki pysyvät kärryillä siitä, mitä tapahtuu ja tulee tapahtumaan. Muutenkin hallituksen kokoukset ovat paikka, jossa kaikkien tiimien edustajat kokoontuvat pohtimaan ja kehittämään itseään, tiimiään ja lukiotamme.

Tiimitoiminnan kautta lukiomme jokainen opiskelija pääsee halutessaan helposti vaikuttamaan. Mikäli epäkohtia huomataan esimerkiksi tiimissä tai kaveriporukassa, voi ne helposti tuoda esille tiimikokouksessa, josta hallituksen jäsen tuo asian käsiteltäväksi hallitukselle.

Vaikka tiimitoiminnassa on todella paljon positiivisia puolia on ehkä suurimmaksi haasteeksi muodostunut opiskelijoiden passiivisuus tiimitoimintaa kohtaan. Murto-osa opiskelijoistamme pitää tiimitoimintaa turhana, mikä vaikuttaa tiimien toimintaan. Tiimitoiminta ei vie opiskelijoiden vapaa-aikaa eikä aseta paineita opiskelijoille. Kaikki on kiinni asenteesta.

-Veera

Pin It on Pinterest

Jaa somessa: