OPH – Tiimitoiminnan pilottilukio

Ylivieskan tiimilukio

Työelämäyhteistyö

Tiimit lähestyvät kiinnostavaa kummiyritystä sähköpostilla tai soittamalla yritykseen. Valmista yhteistyömallia ei ole, on vain toive avoimuudesta ja yhteistyömallien luomisesta kunkin lukuvuoden aikana. Toiminnan käynnistymiseksi opiskelijoiden tiimi ottaa kummiinsa yhteyttä ja sopii tapaamisesta. Yritysvierailu onkin eräs kiinnostava tapa tutustua puolin ja toisin.

Tiimitoiminnan eräs tavoite on minäpystyvyyden ja omien vahvuuksien kehittäminen. Työelämäyhteyden tavoitteena on ymmärtää työelämän ja yrittäjyyden lähtökohtia sekä perehtyä yrittäjyyden ja työn tekemisen eri muotoihin, talouden toimintaperiaatteisiin ja tulevaisuuden näkymiin. Tiimi saa kokemuksia toimijuudesta kansalaisyhteiskunnassa sekä työ- ja yrityselämässä sekä löytää omia kiinnostuksen kohteita, toimintatapoja ja -kanavia. Tiimin opiskelijat saavat kehittää ja käyttää kansalaisyhteiskunnan sekä työelämän edellyttämiä taitojaan, kuten kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Työelämäyhteistyö tiimien avulla on opiskelijalähtöistä ja toiminnallista. Tämä vahvistaa nuoren opiskelijan ammatti-identiteetin etsimistä, oman opiskelupolun suunnittelemista ja antaa tilaisuuden testata omia vahvuuksia aidossa tilanteessa. Tässä toimintamallissa työelämään tutustuminen vaihtuu opettaja- ja opinto-ohjausjohtoisuudesta opiskelijoiden omaksi toiminnaksi.

Pin It on Pinterest

Jaa somessa: